گربه‌ها چند سال عمر می‌کنند

گربه‌ها چند سال عمر می‌کنند؟ روش‌های افزایش عمر گربه‌ها

گربه‌ها حیواناتی هستند که عمر مفید و حداکثر آن‎ها معمولاً کمتر از سایر حیوانات خانگی است. اما با توجه به این‌که گربه‌ها در محیط‌های آرا...

ادامه مطلب