بشر تا آنجا که در طول تاریخ دیرین خود مقهور نیروهای طبیعت بود سعی می¬کرد در همراهی با طبیعت از آن بهره گیرد و با آن همزیستی داشته باشد، اما از زمانی که راز بهبود زندگی خود را در غلبه بر طبیعت و مقهور کردن آن دانست شروع به تخریب آن کرد. اما افزایش قدرت دست¬اندازی بشر و منابع محدود نه تنها زندگی جانداران دیگر را با مشکل مواجه کرده، بلکه کیفیت زندگی خودمان را نیز به مخاطره انداخته.
از این¬رو تجدیدنظر در رویکردمان نسبت به طبیعت و اجزا آن ضرورتی انکارناپذیر به نظر می¬رسد. آیا به صرف اینکه ما انسان-ها قدرتمندتر از دیگر موجودات هستیم واجد حق آزار و اذیت و تضییع حقوق سایر جانداران می¬شویم؟
آیا با غلبه بر سایر همزیستان¬مان خانه¬مان -زمین- جای بهتری برای زندگی می¬شود؟
گرچه حیوانات ممکن است به اندازه انسان¬ها از قدرت ذهنی برخورار نباشند یا به شکل متفاوتی واجد آن باشند ولی می¬توان مطمئن بود که همه آنها درک بالایی از درد و رنج دارند و همین امر مسئولیت ما در کاهش درد و رنج آنها و حمایت از آنها بیشتر می¬کند.
اگرچه در سال¬های اخیر شاهد مسئولیت¬پذیری بیشتری نسبت به محیط زیست و توجه به کیفیت زندگی دیگر جانداران بویژه حیوانات خانگی و اهلی هستیم ولی اکنون در مرحله¬ای هستیم که نیازهای آنها را بیشتر می¬بینیم و این مسئولیت اخلاقی ما را دو چندان می¬کند.
ما در مجموعه ماکیاپت وظیفه خود می¬دانیم در چارچوب مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در کنار آگاهی رسانی، در راستای کمک به حیوانات بی سرپرست، واکسیناسیون و دیگر اقدامات بهداشتی و مراقبتی حیوانات خیابانی با برخی نهادهای مردم¬نهاد متولی این امور همکاری کرده و به صورت دوره¬ای اطلاع¬رسانی کنیم. همچنین با اشتیاق بسیار از هر گونه پیشنهادی در این زمینه از سوی مخاطبین عزیز استقبال می¬کنیم.